divendres, 19 de juny de 2009

LES MATEIXES ESTRELLES A LLUITA OBRERA

Al número 195 (maig-juny 2009) de la revista bimensual que el sindicat CCOO publica en paper i en format PDF, hi ha aquest breu article (pàg. 19) sobre el Primer Premi de Novel·la Curta de Lectura Fàcil.

Els materials de Lectura Fàcil (LF) són llibres, documents, pàgines webs, etc. elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones amb dificultats lectores.
Segueixen les directrius internacionals de l'IFLA quant al llenguatge, al contingut i a la forma.
Per què són necessaris els materials de Lectura Fàcil?
Perquè un 30% de la població té dificultats lectores.
Perquè l'accés a la lectura és una necessitat social i un dret recollit en diversos textos legals nacionals i internacionals.
Perquè llegir és un plaer que permet compartir idees, pensaments i experiències.

Més informació a:
Associació Lectura Fàcil